afdrukken

Afvalcijfers 2016

Weegbruggen zorgen voor minder afval op de recyclageparken.

Lichte daling in de IDM-afvalcijfers


IDM heeft de afvalbalans van 2016 opgemaakt. De tendens die al enkele jaren zichtbaar is, zet zich ook in 2016 verder: een lichte stijging van het afval in de grijze containers, maar in de totale cijfers dan weer een kleine daling. IDM spreekt over een stabiel afvalaanbod. De cijfers van de recyclageparken tonen wel aan dat de invoering van de weegbruggen hun effect niet gemist hebben. In 2016 kwam hier bijna 1000 ton minder afval binnen. 

IDM 2016 InfographicIDM staat in voor de afvalinzameling in de gemeenten Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate. Zowel de ophaling huis-aan-huis als de aanvoer op de recyclageparken gebeurt in eigen beheer. Net zoals ieder jaar maken wij ook nu de afvalbalans op van het afgelopen jaar. De totale hoeveelheid afval die IDM in 2016 inzamelde, strandt op 464 kg/inwoner, een daling met 7 kg waarvan 72 % kon gerecycleerd worden. De daling is grotendeels te wijten aan de lagere aanvoer op de recyclageparken door het installeren van weegbruggen. Hierdoor wordt vooral het afval van de particulieren ingezameld en worden de groot-aanvoerders, vaak gelinkt aan bedrijfsactiviteiten, geweerd. De grootste daling in de recyclageparken is merkbaar bij het bouw- en sloopafval. Een andere daling is op te merken bij het papier en karton, dit met 242 ton. Ook dit is een tendens die zich al enkele jaren manifesteert, ten opzichte van 2010 spreken we zelfs over een daling van 1200 ton.  De digitalisering is deels een reden, maar ook de positieve marktprijzen zorgen ervoor dat papier en karton vaak op andere, meestal illegale manieren, wordt weggekaapt.

Grote stijgingen zijn er niet op te merken, maar toch is waakzaamheid geboden bij het restafval. Net zoals voorgaande jaren blijft dit licht stijgen, in 2016 kwam er 1 kg/inwoner bij, wat ons brengt op 107 kg/inw., een cijfer dat ver onder het Vlaamse streefgemiddelde blijft. Ook het grofvuil kende een stijging met 1,5 kg, vooral ten gevolge van de invoering hiervan op de recyclageparken van Moerbeke en Zelzate.

Positief is ook dat de inzameling van afgedankte elektro apparaten een stijging kende van 30 ton. Het herbruikbaar afval dat via de Kringwinkels werd ingezameld bleef dan weer stabiel. Maar de Repair café’s kenden in het kader van hergebruik dan weer een groot succes met meer dan 65 % herstelde toestellen van de 492 aangebrachte spullen.

Het afval dat de intercommunales ophaalt ten gevolge van sluikstorten is gelijklopend aan 2015. 32,2 ton in 2016 t.o.v.30,5 ton in 2015. Wel steeg het aantal meldingen met 44 % t.o.v. 2015, wat neerkomt op meer dan 2.000 meldingen. De goede samenwerking met de gemeente- en politiediensten ligt hier vooral aan de oorsprong. Dankzij deze samenwerking en de inzet van camera’s konden er ook meer daders gevat worden: een verdubbeling t.o.v. het jaar voordien. Een strijd die onverminderd verder gaat. 

Download hier de brochure Afvalresultaten 2016

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167