afdrukken

Afvalcijfers 2019

IDM maakt haar afvalcijfers van 2019 bekend in aparte website – Restafval daalt, dankzij uitbreiding sorteerregels PMD en GFT  IDM heeft de afvalbalans van 2019 opgemaakt. Het restafval (incl. grofvuil) daalde, dankzij de invoering van de nieuwe blauwe zak en de GFT+ met 1,9 kg/inw. t.o.v. 2018.
IDM kiest er dit jaar voor om de afvalcijfers te bundelen in duidelijke infographics die snel en digitaal raadpleegbaar zijn in een aparte website, te bekijken via jaarverslag.idm.be.

Afgelopen vrijdag keurde de Algemene Vergadering het jaarverslag van IDM goed.

Toen we begin dit jaar startten met de voorbereiding van de teksten voor het jaarverslag, spraken we over een bijzonder jaar. We konden toen nog niet vermoeden dat de omstandigheden in 2020 nog meer bijzonder gingen worden.

Dat neemt niet weg dat 2019 een scharnierjaar was voor IDM. Met de vernieuwde Raad van Bestuur werden de krijtlijnen voor de toekomst uitgetekend.
De continuïteit werd gewaarborgd en nieuwe projecten, zoals de nieuwe blauwe zak, de asbestophaling aan huis en het peukenproject, in samenwerking met de lokale horeca werden opgestart.

Daarnaast voert IDM ook een continue strijd tegen sluikstort. Daarvoor kocht IDM eind 2019 mobiele camera‘s aan. En die bleken meteen een schot in de roos, waardoor dit project in 2020 verder zal uitgerold worden.  

Na de stijging in de afvalcijfers die we opmerkten in 2018, zien we in 2019 terug een daling in het restafval (inclusief grofvuil), met 1,9 kg/inw. (tegenover 2018). Deze daling is o.a. te wijten aan de invoering van de nieuwe blauwe zak (in april 2019) en de GFT+ (januari 2019) waardoor er veel meer plastics bij het PMD konden gesorteerd worden en etensresten niet langer bij het restafval belandden, maar wel in de GFT-container. De invoering van de nieuwe blauwe zak zorgde ook voor een stijging met 17,2 % van het tonnage PMD t.o.v. 2018.

In 2019 kon bijna 73 % van al het ingezamelde afval gerecycleerd worden waar dat in 2018, 71 % was.

Deze en nog veel meer cijfers vind je terug in ons gerestyled digitaal jaarverslag www.jaarverslag.idm.be We nodigen u graag uit om te grasduinen in de cijfers en infographics.

Uiteraard kan u ons steeds contacteren voor verdere informatie. We wens u veel leesplezier.
Jaarverslag printscreen

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167