afdrukken

Afvalcijfers 2017

Meer en meer gezinnen vinden de weg naar het recyclagepark

Tendens van dalende afvalcijfers houdt aanDe tendens die al enkele jaren zichtbaar is, zet zich ook in 2017 verder. Voor het vijfde jaar merkt IDM een lichte daling op in de afvalcijfers. De jarenlange inzet om gezinnen te motiveren hun afval te vermijden en goed te sorteren krijgt navolging. Maar verbetering blijft mogelijk, ook daar is IDM van overtuigd. Ook de recyclageparken kregen in 2017 meer volk over de vloer: meer bezoekers, maar minder afval per bezoeker.

De totale hoeveelheid afval die IDM in 2017 inzamelde, strandt op 459 kg/inwoner, voor het 5de jaar op rij ziet IDM hier een daling, t.o.v. 2016 met 5 kg. 72 % van al het ingezamelde afval kon gerecycleerd worden. De jaarlijkse hoeveelheid restafval (= afval dat in de grijze container belandt) daalde met 1,72 kg tot 105 kg/inwoner. De sorteerinspanningen blijven dan weer op peil of stijgen licht. Dat er steeds beter gesorteerd wordt, is ook een jaarlijkse tendens. Zo werd er in 2017 weer iets meer PMD buitengezet en kregen de glasbollen meer te slikken. De dalende trend bij het Papier en Karton zet zich wel verder.  Een tendens die zich al enkele jaren manifesteert, ten opzichte van 2010 spreken we zelfs over een daling van 1300 ton. De digitalisering is deels een reden, maar ook de positieve marktwaarde, die de laatste jaren weliswaar daalden, zorgen ervoor dat Papier en Karton vaak op andere, meestal illegale manieren, worden weggekaapt.

Ook de recyclageparken worden steeds beter bezocht. Ten opzichte van 2016 kwamen er 7.622 meer bezoekers over de vloer. De hoeveelheid aangebracht afval stijgt niet in dezelfde verhouding waaruit kan geconcludeerd worden dat men regelmatiger komt met kleinere hoeveelheden. Piekmomenten zijn er vooral in de zomerperiode op zaterdag en dinsdag. Er werd in 2017 vooral meer hout, vlak glas, harde plastics, textiel, gyproc, cellenbeton en asbesthoudend afval aangevoerd. Maar dankzij de 500 kg gratis in de wegende recyclageparken betaalde 75 % van de bezoekers niets voor zijn aanvoer. Een belangrijke stimulans om toch maximaal te sorteren, een beleid waar IDM op inzet. De recyclageparken zijn ook het meest gekozen kanaal om grofvuil aan te leveren. Ondanks de mogelijkheid om dit aan huis te laten afleveren ziet IDM een verschuiving van de huis-aan-huis-ophaling naar het recyclagepark. Het gebruiksgemak en de ruime openingsuren die in 2017, o.a. in Lokeren werden uitgebreid, zijn hier zeker deels een verklaring voor. Het totaal tonnage grofvuil is met een kleine stijging van 12 ton quasi identiek aan 2016.

Een daling wordt wel opgemerkt in de aanvoer van elektroapparaten in het recyclagepark. Elektro-apparaten zijn steeds compacter, kleiner en lichter, wat mee aan de oorzaak kan liggen. Bovendien zijn de Recyclepunten die op heel wat plaatsen te vinden zijn, een belangrijk extra inzamelkanaal geworden voor de kleinere toestellen. Er wordt ook verder ingezet op hergebruik in samenwerking met de Kringwinkels. Zij ontvingen in 2017 bijna 100 ton meer spullen t.o.v. 2016. En de Repair café‘s bleven succesvol op vlak van hergebruik. In 2017 kon 65 % van de 492 aangebrachte spullen hersteld worden.   

Uit de gemeentemonitor van de Vlaamse overheid blijkt bovendien dat de inwoners uit de IDM-regio erg tevreden zijn met de afvaldienstverlening. Gemiddeld krijgt IDM van de inwoners een tevredenheidscore van meer dan 80 %. IDM zet dus zeker verder in op goede dienstverlening, duidelijke communicatie en het verminderen van de afvalhoeveelheid. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten krijgt momenteel al veel aandacht in het IDM-beleid en blijft ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt. Het blijft een uitdaging voor IDM om dit alles te doen met de bestaande budgettering. Een budgettering die de laatste 2 jaar sterk onder druk staat o.a. door de onzekere financiële markt voor heel wat afvalstromen zoals de instorting van de papierprijzen en de sluiting van de grenzen met China voor de plasticstromen. Het blijft een streven voor IDM om de kosten voor de gemeenten, en dus de inwoners, stabiel te houden.


Download hier de brochure Afvalresultaten 2017

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167