afdrukken

Asbestophaling op afspraak (enkel voor asbestgolfplaten) 

asbestbeest OVAM IDM wil extra inspanningen leveren om de volgende 20 jaar zo weinig mogelijk asbest over te houden in Vlaanderen. Dit kadert in het Vlaamse actieplan rond asbestafbouw. Asbeststof is immers kankerverwekkend. Zo zouden tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen moeten verwijderd zijn. IDM start daarvoor met een asbestophaling aan huis, op afroep.


Inwoners kunnen zo op een makkelijke, voordelige en veilige manier van hun asbest afraken.

Door het actieplan komt de Vlaamse overheid tussen in de kosten, waardoor jij dus minder zal betalen. Om elke particuliere inwoner de kans te geven van dit project gebruik te kunnen maken, kan per adres slechts 1 platenzak aangeboden worden, goed voor max. 20 asbestgolfplaten of ca. 50 m² asbest. Dit komt overeen met ongeveer 500 kg.

Heb je kleine hoeveelheden asbesthoudende (golf)platen?

 • Op het recyclagepark kan je een kleine veiligheidszak aankopen (1,50 EUR) om het asbestafval veilig achter te laten in de asbestcontainer.
 • Breng deze zelf naar het recyclagepark in je buurt. Let erop dat de platen goed verpakt zitten, zodat geen asbestvezels of -stof kan ontsnappen tijdens het transport. Dek de lading af met een zeil en ga voorzichtig te werk.

  * check steeds de openingsuren van het recyclagepark via de website en bekijk de voorwaarden voor de aanlevering van asbest, deze verschillende van park tot park.


Heb je grote hoeveelheden asbesthoudende golfplaten?  

 • Max. oppervlakte van 50 m² (+/- 20 platen, +/- 500 kg)
 • Alleen voor particuliere inwoners
 • Max. 1 asbestplatenzak per adres

Hoe ga je te werk?

 1. Vul het E-loketformulier en vraag je asbestplatenzak aan. Schrijf het bedrag van 30 EUR* over op het rekeningnummer
  BE86 7330 5589 3450. Eens we je overschrijving ontvangen hebben, word je gecontacteerd voor de ophaling van de platenzak op het recyclagepark of voor de levering aan huis.
 2. Heb je geen internet of computer? Dan kan je de zak ook telefonisch aanvragen via 09 298 21 10.  Schrijf daarna 30 EUR* over op het doorgegeven rekeningnummer. Nadien geldt dezelfde procedure als hierboven.
 3.  Je kan de zak ook onmiddellijk afhalen op onze site in de Moortelstraat 16 in Lokeren, tijdens de kantooruren
  (8.30 u. - 11.30 u en 12.30 u. - 15.30 u.) Je betaalt dan ter plaatse. 
 4. Wie een platenzak aankoopt, krijgt ook max. twee gratis beschermingssets en een infofiche over hoe je zelf de asbestplaten veilig kan verwijderen.
 5. Maak vervolgens telefonisch een afspraak voor ophaling via het nummer: 09 298 21 10.
 6. Bied je platenzak tijdig aan, op de dag van afgesproken ophaling.

* De prijs van 30 EUR omvat de aankoop van de zak, max. twee beschermingssets, het transport en de verwerkingskosten voor de particulier


                                                           AANDACHTSPUNTEN

1. Alleen asbesthoudende golfplaten
worden ingezameld aan huis.

Asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden niet meegenomen.

2. Eens je zak gevuld is, kan die niet
meer verplaatst worden.

Een gevulde zak kan makkelijk zo’n 500 kg wegen. In de mate van het mogelijke vul je dus de zak op de plaats waar hij zal opgehaald worden. Eens gevuld, is de zak moeilijk verplaatsbaar. 

3. Maak dat de zak makkelijk kan
opgehaald worden door onze diensten.

Bied de platenzak aan op een plaats die goed bereikbaar is voor de kraanwagen (via verharde toegang). 
Bij het maken van de afspraak voor ophaling zal ook gevraagd worden waar je de zak zal aanbieden. 
Leg de zak niet op het voetpad of op de openbare weg. 

4. Let erop dat de draaglinten niet
onder de zak liggen.

Liggen de draaglinten onder de zak, dan zal de kraan de zak niet kunnen optillen. Leg linten na het vullen bovenop de zak (zie verdere instructies).

Heb je beschermend materiaal gebruikt?
Gooi het mee in de platenzak

Plastic folie, poetsdoeken en alle persoonlijke beschermingsmiddelen mag je ook in de platenzak achterlaten. Zo ga je verdere verspreiding van de asbestvezels tegen. 

asbestplatenzak IOK
Infofiche met tips & info

 
Haal je je platenzak af of wordt deze aan huis geleverd? Dan krijg je van ons ook een infofiche mee met alle info en tips hoe je de asbestplaten best verwijderd en hoe je de zak op een correctie manier moet vullen en aanbieden.

In deze brochure worden ook tips opgenomen over hoe je best de beschermingsmiddelen gebruikt.


Raadpleeg de brochure hier

Nuttige links en meer info over de gevaren van asbest en de ontmanteling vind je op: 

www.ovam.be/asbest 
www.alertvoorasbest.be

Heb je toch nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 09 298 21 10.


Instructies voor het veilig aan- en uittrekken van veiligheidsmateriaal 


Hoe trek je je persoonlijk beschermingsmateriaal aan?  

Hoe trek je je beschermingsmateriaal veilig uit?

Bron: IOK

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167