afdrukken

Afval aanbieden voor bedrijven

Het VLAREMA (Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) is ook van toepassing voor bedrijven en vermeldt dat bedrijven hun afval moeten scheiden van het restafval om zo meer afvalstoffen te kunnen recycleren. 

Huishoudelijk afval, bedrijfsafval, met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval …

Een materiaal dat we niet langer nodig hebben, noemen we een afvalstof. We maken een onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Huishoudelijk afval zijn alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een huishouden. Alle andere afvalstoffen worden beschouwd als bedrijfsafval. Huishoudelijk afval wordt verplicht opgehaald door de gemeenten (of hun intercommunale). Dat is niet zo voor bedrijfsafval. In principe sta je
als bedrijf zelf in voor de inzameling en de verwerking ervan. Je moet dus alles zelf organiseren en bekostigen. Tot slot is er nog een derde categorie: met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door ‘huishoudelijke activiteiten’ van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

• Er geldt een sorteerverplichting van 18 soorten bedrijfsafval.
• Ieder bedrijf moet een contract ondertekenen met een afvalinzamelaar voor het gemengd bedrijfsafval.

Meer info hierover vind je op www.ovam.be/sorteermeer

Specifieke informatie over PMD sorteren in het bedrijf, lees je op http://www.sorterenophetwerk.be

KMO's en Zelfstandigen met een beperkte hoeveelheid gelijkgesteld bedrijfsafval kunnen gebruik maken van de intercommunale ophalingen

Voor het vergelijkbaar bedrijfsafval van KMO’s en zelfstandige ondernemers kan men in de meeste gevallen gebruik maken van de diensten van de gemeenten. Indien dit afval samen in één ronde wordt opgehaald met het huishoudelijke restafval is er overigens geen contract nodig.

>Let wel, de hoeveelheid is dan beperkt tot één container van 240 liter per tweewekelijkse ophaling.
> Ook voor het pmd-afval en papier/karton kan men gebruik maken van de huishoudelijke afvalrondes en ook hier geldt dat de aard, samenstelling én hoeveelheid vergelijkbaar moet zijn met het huishoudelijk afval. Dit is voor pmd-afval 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling en 1 m³ papier en karton per maand.

Containers aanvragen?
Wil je gebruik maken van de IDM-afvalcontainers voor restafval en/ of GFT (max. 240 l). Ga dan als zaakvoerder langs bij je gemeentebestuur en vul het formulier ’aanvraag containers bedrijven‘ in (neem zeker je identiteitskaart mee, want zonder deze kan je geen containers aanvragen) of vul het formulier in via ons E-loket (Let op: een kaartlezer nodig). Dankzij het gesofisticeerde DIFTAR-systeem, worden alle containers voor bedrijfsafval geregistreerd op een aparte code zodat IDM een duidelijk zicht heeft op het aandeel huishoudelijk en gelijkgesteld huishoudelijk afval (=beperkte hoeveelheden bedrijfsafval) zoals gevraagd wordt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Naar het recyclagepark?
In sommige recyclageparken kan je ook terecht als KMO of zelfstandige ondernemen. Kijk hiervoor bij de informatie over de recyclageparken, en klik op de vestigingsplaats van je bedrijf. Ook bij IDM kan je tegen betaling terecht met bepaalde afvalstromen.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167