afdrukken

Afvalcharter voor een afvalarme school

Samenwerkingsovereenkomst tussen IDM en de school


Tussen:

*
*
*
*
*
*
*
*

en de Intercommunale Durme-Moervaart wordt in het kader van de afvalpreventiecampagne volgende overeenkomst afgesloten:

Onze school wil deelnemen aan de actie “afvalpreventie op school”. De school engageert zich om:

 • Binnen het MOS-project van de Vlaamse Gemeenschap op een systematische manier te werken aan afvalpreventie op school. Daartoe verbindt onze school zich ertoe om gedurende dit schooljaar:
  • papierafval te voorkomen door o.a. het dubbelzijdig kopiëren standaard in te voeren, eenzijdig bedrukt papier apart te houden om het te hergebruiken als kladpapier, …
  • verpakkingsafval (zoals plastic- of aluminiumfolie) te voorkomen door te werken aan de opname van het verplicht gebruik van de brooddoos in het schoolreglement.
  • de leerlingen (in de lessen) en de ouders (via mededelingen) te sensibiliseren in verband met ‘Milieuzorg op school’.
  • de verschillende afvalfracties optimaal te sorteren.

Naast de voornoemde maatregelen onderschrijft de school ook minstens drie bijkomende punten uit de lijst hieronder:

*In ruil voor deze inspanning zorgt IDM ervoor dat:

 • alle scholen die zich ertoe verbinden het hele schooljaar preventief om te gaan met afval, een schoolpoortlogo krijgen. Zo kan de omgeving zien dat zij inspanningen leveren tot een afvalarme school.
 • de school op educatieve ondersteuning kan rekenen, waarbij een bezoek aan de tentoonstelling een onderdeel is. Gekoppeld aan deze tentoonstelling worden door IDM de nodige werkbladen voorzien die als aanvulling kunnen dienen.
 • de school de nodige recipiënten krijgt aangeboden om een volledige afvalstraat uit te bouwen op de speelplaats. Alle containers worden voorzien van duidelijke stickers die aangeven wat waar hoort. Daarnaast kan IDM op aanvraag de gewenste afvalrecipiënten aanbieden die kunnen dienen om het afval in de klassen te verzamelen.
 • scholen die opteren om het GFT-afval te composteren op school ontvangen van IDM een lessenpakket ‘composteren met kinderen’, samengesteld door VLACO (Vlaamse Compostorganisatie) en OVAM.
 • scholen die opteren om het GFT-afval te composteren op school kunnen beroep doen op de begeleiding van een ervaren compostmeester bij het opstarten van een composteersysteem. Een gratis opleiding voor de persoon die deze activiteit op school opvolgt wordt aangeboden. De school wordt tevens voorzien van een compostvat samen met een infobord zodat de informatie naar de gehele school kan doorstromen.
 • er een algemene ondersteuning wordt voorzien bij het uitwerken van bepaalde projecten die kaderen in het afvalthema.
 • er een duidelijke doorstroming bestaat van informatie over projecten en ervaringen in andere scholen.
 • de leerlingen uit de eerste leergang een brooddoos of een koekendoos ontvangen voorzien van een afvalpreventieboodschap en een plaats om de naam in te vullen. De leerlingen uit de andere leergangen ontvangen enkel de brooddoossticker. Dit kan elk jaar herhaald worden voor de eerstejaars wanneer er opnieuw ondertekend wordt.
 • scholen die intekenen op één van de voorwaarden die ervoor zorgen dat drankverpakkingen worden vermeden, kunnen op aanvraag een drinkwaterfontein ontvangen.

Elke school zal een “afvalverantwoordelijke” aanduiden als aanspreekpunt voor een goed contact met IDM. Die persoon krijgt, op aanvraag, individuele begeleiding om het samenwerkingsakkoord vlot te laten verlopen.

Bijzondere bepalingen :

Het scholencharter is geldig voor één schooljaar en dient jaarlijks vernieuwd te worden. Het logistieke materiaal blijft eigendom van IDM en de school verklaart zich akkoord het bij niet-vernieuwing van het charter aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Door het ondertekenen van het charter, verklaart de school zich akkoord een beroep te doen op de diensten van IDM voor de ledigingen van haar afvalfracties.

AANVULLENDE INFO*


*


*
*

Alle velden met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Alle velden met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167