afdrukken

Groot huisvuil op afspraak

> Grofvuil, metaal en hout

Opgelet!!! Enkel voor de 6 IDM-gemeenten (Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate).

Kostprijs voor het grofvuil van huishoudelijke afkomst (inclusief houtafval). Het metaal, dat in dezelfde ophaling kan aangeboden worden is gratis.
- Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zele: 0,20 EUR/kg 
- Zelzate: 0,11 EUR/kg

De Vlaamse overheid wil de hoeveelheid grofvuil echt tot een minimum beperken, want heel wat afval dat bij het grofvuil belandt, kan men aanbieden in het recyclagepark voor recyclage (vb. houtafval, harde plastics, …). 

IDM opteert voor een aanrekening per kilo aangezien dit de meest correcte tarifering is en dit het principe van ‘de vervuiler betaalt’, dat al langer bestaat voor het rest- en GFT-afval, verder zet. Hiervoor werden de grofvuilophaalwagens uitgerust met een weegsysteem. Na de ophaling krijgt de aanbieder een ticket ter controle. Op die manier is er geen discussie en wordt ook uitgesloten dat men betaalt voor het afval van een ander. Men is dus verplicht om thuis te zijn tijdens de ophaling. Om het ongemak zoveel mogelijk te beperken, geeft IDM een afspraak in de voor- of namiddag. Afrekenen hoeft niet direct want de kosten voor het groot huisvuil zullen toegevoegd worden aan de DIFTAR-factuur die iedereen al 2 keer per jaar ontvangt voor de grijze en groene container.


Afspraken voor ophalingen van het groot huisvuil kan men maken op het nr. 09 298 21 10 of via het online aanvraagformulier voor particulieren. Bij de telefonisch afspraak dient de aanvrager te vermelden wanneer het om bedrijfsafval gaat of via het online aanvraagformulier voor bedrijven.  Voor vragen kan men ook steeds terecht op groothuisvuil@idm.be  Groot huisvuil ophalingen garandeert IDM binnen de 30 werkdagen.


WAT MOET JE DOEN?

 • Je verzamelt het groot huisvuil van huishoudelijke afkomst (grofvuil, metaal en hout) dat je kwijt wil.
 • Je gaat na of het nog bruikbaar is
  • Nog bruikbaar:
   • Contacteer de kringwinkel. Zij bepalen of de spullen nog verkoopbaar zijn. In dat geval komt de kringwinkel het materiaal gratis ophalen, je kan het ook altijd zelf brengen. > LOCHRISTI, LOKEREN, MOERBEKE, WACHTEBEKE, ZELZATE: Kringwinkel De Cirkel, T. 09 348 75 31> ZELE Kringwinkel Spoor2, T. 052 48 00 60
  • Niet meer bruikbaar:
   • Bekijk welke zaken van het grofvuil recycleerbaar zijn en breng deze naar het recyclagepark. Met hout en metaal kan je ook nog altijd terecht op het recyclagepark. Voor het op te halen afval, contacteer IDM op het nummer 09 298 21 10 of vul het meldingsformulier in via ons E-loket. Geef altijd een duidelijke omschrijving van het afval dat je wilt laten ophalen.


KOSTPRIJS

0,20 EUR/kg voor het grofvuil van huishoudelijke afkomst (inclusief houtafval). Het metaal dat in dezelfde ophaling kan aangeboden worden is gratis.

IDM_watkan.jpg

Grof vuil: alle huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat door zijn afmetingen te groot is om als restfractie te worden meegegeven. vb. matras, grote stukken speelgoed, tapijt, salon, tuinmeubilair, …

Oude metalen: vb. fietskader, rek, kachels, vogelkooi, strijkplank, …

Hout: ramen en deuren waarbij het glas verwijderd is, meubilair (vb. kasten, houten geraamte van fauteuils, tafels, stoelen, …), houten balken en planken, afbraakhout, laminaat, paletten, spaanplaten, vezelplaten, OSB-platen, MDF-platen, geverfd hout en hout voorzien van kunststoflaag.

IDM_watniet.jpg

 • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • Steenpuin, aarde of zand, bouwafval
 • Bloempotten, lavabo, wc’s, … uit steen
 • Vlak glas (ruiten, spiegels)
 • Ramen met glas erin
 • Voertuigwrakken
 • Rubberbanden
 • Verfpotten, oliefilters, spuitbussen
 • Batterijen
 • Textiel
 • Afval in zakken of dozen
 • Glazen flessen
 • Papier en karton
 • PMD
 • Snoeihout
 • Bedrijfsafval
 • Houtafval bewerkt met vervuilende chemische of organische stoffen, vb. treinbielzen
 • Gebruikte gasflessen (in te leveren bij de regionale gasverdeler in uw buurt, meer info: federatie butaan en propaan, T. 02 581 09 32).


HOE AANBIEDEN?

Je mag zowel grofvuil van huishoudelijke afkomst, metaal als hout in dezelfde ophaling aanbieden. Wel vragen wij om het afval gegroepeerd klaar te leggen. Deze fracties worden immers apart opgehaald met het oog op recyclage.

 • Leg het afval aan de straatzijde. Bij een ophaling in de voormiddag moet het afval klaarliggen tegen 8.00 u., voor een ophaling in de namiddag is dit 12.00 u.
 • Zorg ervoor dat de aangeboden stukken hanteerbaar zijn door twee laders - maximale lengte: 2 meter en maximum gewicht: 25 kg per afzonderlijk stuk.
 • Demonteer indien mogelijk meubelstukken waarvan hout en ander materiaal (metaal, kunststoffen, textiel, …) in elkaar verwerkt zitten.
 • Jouw aanwezigheid is verplicht.


Let op:

 • Jij bent verantwoordelijk voor jouw afval! Zorg er dus voor dat het afval niet op de openbare weg komt. Zo voorkom je ongevallen.
 • Wordt het grofvuil om een of andere reden niet meegenomen, dan verwijder je dit nog dezelfde dag. Afval achterlaten wordt bestraft met boetes (sluikstort).
Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167