afdrukken

Ophaling via DIFTAR

IDM hanteert het DIFTAR-systeem

Logo DiftarDIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft hoe minder je moet betalen, eerlijk is eerlijk. Het feit dat iedereen zijn afvalrekening zelf onder controle kan houden, is een daadwerkelijke prikkel om de hoeveelheid afval te beperken.

Dankzij DIFTAR wordt de burger zich bewust van zijn kosten voor de verwijdering van zijn afval. Ieder gezin krijgt om de 6 maand zijn afvalaanslagbiljet in functie van de hoeveelheid afval die aangeboden werd. Daarnaast betaalt elk gezin in de meeste gemeenten ook nog een vaste belasting die dient om een deel van de vaste kosten te betalen: personeelskost, logistieke kosten ( vrachtwagens, infrastructuur, benzine,…), de kosten voor de fracties die gratis kunnen aangeboden worden, …Vergeet niet: hetgeen jij als burger betaalt is zeker nog niet de totale kost. Je gemeente past hier nog een groot deel bij!

Ondertussen is DIFTAR al een hele tijd bezig (juli 2001: Moerbeke en Zelzate - januari 2002: Wachtebeke en Zele - juli 2002: Lochristi en Lokeren) en hebben we een mooie kijk op de inzamelresultaten.

Hoe werkt DIFTAR?

Elk gezin heeft een container voor restafval (grijze container) en indien gewenst ook voor het groente-, fruit- en tuinafval (groene container). Elke container wordt bij lediging gewogen. Hiervoor zijn de containers allen uitgerust met een chip waarin alle gegevens van het aansluitpunt opgeslagen worden samen met het gewicht en de data van de laatste 30 ledigingen.

De ophaalwagens van IDM zijn uitgerust met een geijkt weegsysteem waardoor de containers nauwkeurig kunnen gewogen worden. Dit geschiedt op een zodanige wijze dat frauduleus gebruik uitgesloten is. Daarnaast is elke container ook voorzien van een barcodesticker met de adresvermelding en een sticker met de sorteerrregels. Denk eraan: een container hoort bij een woning en niet bij een persoon!

Welke containers zijn beschikbaar?

Voor de beide fracties is een container van 120 l de standaard. Voor restafval bestaat er ook een kleiner (40l) en groter volume (240l). Voor GFT-afval bestaat er enkel een kleiner volume (40l). De containers met een volume van 120l of 240l zijn voorzien van wielen zodat ze makkelijk verplaatst kunnen worden.
Een 40-litercontainer kan nuttig zijn voor gezinnen met plaatsgebrek, gezinnen die zeer weinig afval produceren of gezinnen voor wie het niet mogelijk is een container tot op de stoep te rijden omdat ze in een appartement wonen. Een 40-litercontainer is automatisch al een stuk lichter en voorzien van een handgreep waardoor hij makkelijk kan gedragen worden.
Het maximaal toegestane volume per fractie is 240 l per gezin.

Restcontainer40liter

Restcontainer van 40 liter

Restcontainer120liter

Restontainer van 120 liter

Restcontainer240liter

Restcontainer van 240 liter

H:\Website\Nieuwe Website Anaxis\AfbeeldingenContent\ContainerChip.jpgIn de container zit een chip ingebouwd.
De chip zit in een behuizing ter grootte van een muntstuk van 2,00 EUR. In deze chip is informatie opgeslagen die toelaat om na te gaan aan welk gezin de container toebehoort. Daarnaast is elke container voorzien van een sticker zodat na lediging van de container de burgers hun persoonlijke container zonder twijfel kunnen herkennen.

Rest5De container wordt geïdentificeerd
De beladers komen langs met de huisvuilwagen. De container wordt naar het beladingsmechanisme gebracht en wordt aangehaakt. Voordat de ophaalwagen de container ledigt, worden de identificatiegegevens die op de chip opgeslagen zijn, ingelezen. Dit inlezen gebeurt door een antenne die gemonteerd is op het beladingsmechanisme. Het inlezen van deze informatie gebeurt dus contactloos.
De informatie wordt naar een boordcomputer geleid die controleert of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een container die als gestolen wordt gemeld, komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst worden niet geledigd.
De beladers blijven wel het laatste woord houden of een container al dan niet geledigd wordt. Het mag niet zo zijn dat een container niet wordt geledigd omdat bijvoorbeeld de chip stuk is.

H:\Website\Nieuwe Website Anaxis\AfbeeldingenContent\ContainerWegen.jpgDe container wordt gewogen en geledigd
Het beladingsmechanisme van de ophaalwagen ledigt de container. Bij het opheffen van de container gebeurt er een automatische weging door het weegsysteem dat zich op het beladingsmechanisme bevindt. De beladers moeten hiervoor geen extra handeling uitvoeren. Het is wel belangrijk dat het deksel van de container dicht is om een correcte weging te kunnen garanderen. Na het ledigen van de container wordt deze weer gewogen. Het verschil tussen deze twee metingen is het gewicht van het afval dat uit de container verwijderd is. Dit meetgegeven wordt in de boordcomputer gekoppeld aan de identificatiegegevens. Al deze gegevens worden gecentraliseerd en op verschillende locaties gestockeerd, zodat er voor ieder gezin afzonderlijk een correct aanslagbiljet kan gegenereerd worden.

Aanslagbiljet
Voor ieder gezin wordt dus nauwkeurig bijgehouden hoeveel keer de container voor lediging werd aangeboden en hoeveel kilogram afval bij elke lediging werd opgehaald. Hierdoor is het mogelijk om voor ieder gezin een correct aanslagbiljet op te maken. Het aanslagbiljet geeft de gezinnen een goede kijk op de kosten voor de verwijdering van hun restafval en de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Ook op de evolutie van hun afvalgedrag kunnen de gezinnen makkelijk een zicht krijgen door hun aanslagbiljetten onderling te vergelijken.

Hier vind je een antwoord op veelgestelde vragen over de werking van DIFTAR.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167