afdrukken

Hou het proper

Het afval dat we tegenkomen wanneer we rondom ons kijken, langs de wegen, in de vrije natuur...

Een onderzoek wees uit dat 88 % van de inwoners uit het Waasland sluikstorten en zwerfvuil als een probleem ervaren.

Toch moeten we er even bij stilstaan dat dit afval er niet zomaar komt en dat niemand zijn verantwoordelijkheid uit de weg mag gaan om de strijd hiertegen op te nemen.

  • Zwerfvuil zijn kleine afvalresten die vaak onbewust door burgers worden achtergelaten. Bv. een blikje een snoeppapiertje, een klokhuis van een appel, … Zwerfvuil zorgt ervoor dat we van onze omgeving een algemeen beeld krijgen van verloedering.
  • Sluikstorters daarentegen gooien hun afval op openbare plaatsen, omdat ze niet willen betalen voor het afval dat ze veroorzaken of niet de moeite willen doen om het op een reglementaire wijze aan te bieden. Het gevolg is dat de hele maatschappij en het milieu moeten opdraaien voor het asociale gedrag van deze individuen die weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Er is echter een essentieel verschil tussen sluikstorten en zwerfvuil: Laat er echter geen twijfel over bestaan: beiden zijn niet te tolereren!

Naast het afval ergens illegaal dumpen of laten rondslingeren op plaatsen waar het niet hoort zijn er ook nog steeds mensen die hun afval verbranden! Als je weet dat 25 % van de dioxines in onze lucht afkomstig zijn van dergelijke vuurtjes is het voor iedereen wel duidelijk dat sluikbranden niet kan!

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167