afdrukken

Over IDM

IDM staat voor Intercommunale Durme-Moervaart

Het is een samenwerkingsovereenkomst met overheidskarakter waarin de gemeenten gelegen rond de voornoemde waterlopen; Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate participeren.

Openingsuren:
Elke werkdag van 08.00 u. tot 12.00 u. en van 12.30 u. tot 16.30 u.

Waarom participeren deze gemeenten in IDM?
Gemeenten voeren een veelheid aan taken en opdrachten uit. Meestal doen ze dit zelf met eigen personeel. Voor een aantal specifieke opdrachten en diensten achten gemeenten het wenselijk om samen te werken met naburige gemeenten. Deze behoefte aan samenwerking kan zich uiten op diverse vlakken. Zowel de complexiteit van taken en/of het grensoverschrijdend karakter van opdrachten als de financiële en/of logistieke voordelen kunnen voor gemeenten een reden zijn om bepaalde diensten en opdrachten toe te vertrouwen aan een intergemeentelijke samenwerkingsverband: een intercommunale.

VOOR WELKE OPDRACHTEN EN DIENSTEN DOEN DE GEMEENTEN EEN BEROEP OP IDM?
IDM voert diverse diensten en opdrachten uit op het vlak van afvalbeheer:
ervan.

  • Het voorkomen van afval en hergebruik stimuleren bij de bevolking.
  • Het organiseren van selectieve inzameling huis_aan-huis en via de recyclageparkwerking.
  • Het verzekeren van de afzet van het ingezamelde afval en het vervoer ervan.

Afval Voorkomen en hergebruik stimuleren bij de bevolking

Selectieve ophaling GFT

Vervoer en afzet van afval

HOE WERKT EEN INTERCOMMUNALE?
Een intercommunale is een rechtspersoon waarvan de gemeenten vennoot zijn. Alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur. Bijgevolg zijn het de gemeenten zelf die het beleid van de intercommunale bepalen. Zij zullen er steeds naar streven jou, als inwoner, centraal te plaatsen.

VAN WAAR KOMEN ONZE FINANCIELE MIDDELEN?
Op basis van een begroting wordt de werkingsbijdrage voor het komende jaar vastgelegd. Deze werkingsbijdrage wordt betaald door de gemeenten-vennoten volgens hun inwonersaantal. In 2020 bedroeg deze 210,52 EUR per gezin (86,63 EUR/inw.)  De gemeente ‘recupereert’ bij haar inwoners gemiddeld 55% van deze bijdrage via de milieubelasting en/of de DIFTAR-belasting (prijs per kg). De rest wordt door de gemeente bijgelegd uit haar andere financiele inkomsten. Dit wil dus zeggen dat jij als inwoner geenszins de totale kost betaalt van de afvalophaling- en verwerking. Je ziet, afval ophalen en verwerken kost geld! We hebben er dus alle belang bij om zuinig om te springen met ons afval.

MET WELKE MIDDELEN REALISEERT IDM HAAR TAKEN?
Het personeelsbestand van IDM telt meer dan 90 personeelsleden. Het wagenpark telt 44 voertuigen: DIFTAR-ophaalwagens - grofvuilophaalwagens - containerophaalwagens met aanhangwagen - platte camionettes - bakwagens - verreiker - heftrucks - veegwagens - compostmobiel - bestelwagens - personenwagens.

Download hier onze bedrijfsbrochure.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167