afdrukken

Wat is het scholenproject "Jongeren en Afval"

maak jongeren bewust van de omvang van de afvalberg en hun invloed hierop

Sinds het schooljaar 2003-2004 loopt in het werkingsgebied van IDM het scholenproject “Jongeren en Afval”. Dit project heeft als hoofddoelstelling de jongeren bewust te maken van de omvang van de afvalberg en de invloed van hun eigen gedrag hierop. Omdat jongeren een behoorlijke doorgeeffunctie naar hun ouders en leefomgeving toe hebben houdt de bel niet op met rinkelen aan de schoolpoort.

In ruil voor een formeel engagement van de scholen biedt IDM hen aanzienlijke inhoudelijke en logistieke ondersteuning. Deze verbintenis start vanuit “het afvalcharter voor een afvalarme school”, een soort contract waarin de charterscholen beloven aandacht te besteden aan de afvalproblematiek. Dit project loopt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest in het kader van het project “Milieuzorg op school” (MOS).

WAT WORDT VERWACHT VAN DE SCHOLEN?

De opzet situeert zich volledig rond de “Ladder van Lansink”, zijnde hét symbool voor de manier waarop we met ons afval in de hedendaagse consumptiemaatschappij moeten omgaan.

De bovenste trede van deze ladder staat voor “voorkomen”, gevolgd door “hergebruiken”. Dit betekent concreet dat de scholen zich engageren door:

 • papierafval te voorkomen door o.a. het dubbelzijdig kopiëren standaard in te voeren, eenzijdig bedrukt papier te hergebruiken als kladpapier, …
 • verpakkingsafval (plastic- of aluminiumfolie) te voorkomen door opname van het verplicht gebruik van de brooddoos in het schoolreglement
 • de leerlingen (in de lessen) en de ouders (via mededelingen in schoolkrant, brieven, …) te sensibiliseren in verband met ’Milieuzorg op school‘
 • de diverse afvalfracties optimaal te sorteren.

Naast bovengenoemde maatregelen onderschrijft de school ook minstens drie punten uit een bijkomende lijst, zoals: papierafval voorkomen door o.a. het gebruik van kringlooppapier; GFT-afval voorkomen door op school te composteren; duurzame materialen en burotica gebruiken; zwerfvuil in de schoolomgeving voorkomen; …

Elke charterschool duidt een “chartercontactpersoon” aan. Dit is iemand buiten de directie die het ganse project in goede banen leidt en als aanspreekpunt fungeert voor een goed contact met IDM.

WELKE ONDERSTEUNING BIEDT IDM?

Om dit engagement te kunnen naleven biedt IDM daadwerkelijke steun:

 • scholen die de verbintenis aangaan ontvangen een schoolpoortlogo. Zo kan de omgeving zien dat zij inspanningen leveren tot een afvalarme school
 • educatieve ondersteuning, waarbij een bezoek aan de tentoonstelling (5° verdieping) een onderdeel is. Hierbij worden de nodige werkbladen als aanvulling voorzien
 • een afvalstraat op de speelplaats: de nodige containers (voorzien van duidelijke stickers die aangeven wat waar hoort), dranghekkens en infobord
 • afvalcontainers om het afval in de klassen te verzamelen
 • scholen die hun GFT-afval composteren op school ontvangen een lessenpakket “Composteren met kinderen”. Bovendien kunnen zij de begeleiding van een ervaren compostmeester krijgen bij het opstarten van een composteersysteem, wordt een gratis opleiding aangeboden voor de persoon die deze activiteit op school opvolgt en ontvangt de school een compostvat samen met een infobord zodat de informatie naar de gehele school kan doorstromen
 • een algemene ondersteuning bij het uitwerken van bepaalde projecten die kaderen in het afvalthema
 • een drinkwaterfontein voor scholen die intekenen op één van de voorwaarden die ervoor zorgen dat drankverpakkingen worden vermeden
 • een brooddoos of koekendoos voorzien van een afvalpreventieboodschap voor de leerlingen uit het eerste leerjaar, de andere leerlingen ontvangen de brooddoossticker. De scholen kunnen elk schooljaar hun engagement verlengen en telkenjare brooddozen of koekendozen (eerstejaars) ontvangen. Zo zal na 6 jaar de hele schoolbelvolking een IDM-brooddoos of –koekendoos bezittenOP LANGE TERMIJN …

Scholen die in het project instappen worden verondersteld een verbintenis op lange termijn aan te gaan. Eens de juiste attitudes aangenomen mag de aandacht niet verslappen en dient de kennis rond het afvalthema op een positieve manier voor de hele schoolbevolking te worden opgefrist.

De school voldoet hiermee niet alleen aan haar eindtermen of leerdoelen, maar bewijst hiermee ook dat zij het IDM-schoolpoortlogo “Hier werken wij aan een afvalarme school” echt verdient.

Wens je meer informatie over ons scholenproject? Neem dan contact op met de educatieve medewerker: Tjen Hillaert, IDM, Zelebaan 42, 9160 Lokeren; T. 09 340 60 37 of tjen.hillaert@idm.be.
Wij komen graag naar uw school om dit project toe te lichten.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167