afdrukken

Wijkcomposteren

Groene eilandjes, composthoekjes, compostpaviljoenen, buurtcompostparkjes, …
Vele namen voor één principe: het composteerbare afval wordt niet in de achtertuin of in een grootschalige installatie gecomposteerd (dus het gaat niet echt om preventie), maar in een hoekje aan het openbaar domein waar één of meerdere vrijwilligers er regelmatig zorg voor dragen.'t Compostjen, een mooi voorbeeld
Toen in 1990 de eerste bewoners kwamen wonen in de Roggestraat had niemand verwacht dat deze woonwijk het pilootproject zou worden voor de stad Lokeren wat het wijkcomposteren betreft. Zelfs voor de wijde omgeving (Waasland, Dendermondse, Gentse, ...) was dit initiatief uniek.

De eerste jaren was reeds duidelijk dat iemand die in de Roggestraat, en later in de Raap- en Gerststraat, kwam wonen veel aandacht had voor zijn tuin. Deze moest mooi en verzorgd zijn. Dat brengt met zich mee dat iedereen veel tijd spendeert in het onderhouden ervan. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat de stad Lokeren ook zijn steentje bijdraagt door het onderhouden van de grasperkjes en beplantingen in de straat. Al dit werk resulteerde in 1999 in een bekroning. De Lokerse Gezinsraad had de Roggestraat uitgeroepen tot de mooist bebloemde straat van Lokeren. Hierbij hoorde natuurlijk een receptie, waarop heel wat bewoners van de wijk aanwezig waren. Op deze receptie kwam er eigenlijk iets aan het licht: iedereen had hetzelfde probleem: "Waar moeten we naartoe met al ons GFT-afval? Niet iedereen is zo goed op de hoogte van het zelf composteren en ook niet iedereen kan of wil dit thuis doen". Toen is het plan opgevat om op een braakliggend stuk grond alle GFT-afval te verzamelen en te composteren. Dit was eigenlijk de geboorte van het `wijkcomposteren` in deze wijk.

Wens je meer info, heb je nog vragen over deze werking of wens je een bezoekje te brengen? Stuur een mailtje naar tjen.hillaert@telenet.be en hij neemt contact met je op. Voor verdere informatie kan je ook surfen naar http://www.tcompostjen.be.

't Composthoekje, tweede wijkcompostering in Lokeren
Met 't Compostjen als voorbeeld, startten in april 2011 enkele vrijwilligers uit de Lokerse vrouwenwijk (alle straten hebben een vrouwennaam) het tweede wijkcomposteringsproject in Lokeren. Het initiatief kwam vanuit de wijkbewoners zelf toen uit een rondvraag bleek dat heel wat inwoners interesse toonden voor het project.
Stad Lokeren stelde een terrein in de Leonie Van Moerstraat ter beschikking en zorgde voor de omheining. IDM leverde de nodige compostbakken. Een 10-tal vrijwilligers houdt twee keer per week het compostpark open. Tegen een jaarljkse bijdrage kunnen buurtbewoners er hun GFT-afval kwijt. De compost kunnen zij dan gratis ophalen om in hun tuinen te gebruiken.
Enkele vrijwilligers van de werkgroep hebben ondertussen de opleiding compostmeester volbracht, zodat alles in goede banen verloopt.
Meer info vind je op: http://vrouwenwijklokeren.blogspot.com

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167