afdrukken

9 op 10 recyclageparkwachters slachtoffer van agressie 

Campagne vraagt respect voor het werk van recyclageparkwachters & ophalers

Merci's en complimentsjes recycleren we met plezierUit een enquête blijkt dat 9 op 10 parkwachters in Vlaanderen het afgelopen jaar geconfronteerd werd met onaangepast gedrag van bezoekers op het recyclagepark. Daarom roept IDM, in samenwerking met Interafval (het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales) de week van 20 tot en met 24 november uit tot ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’, met een oproep voor meer respect voor deze mensen!

Wekelijks een geval van onaangepast gedrag

De IDM-recyclageparkwachters en afvalophalers zijn dagelijks in de weer om burgers op een eenvoudige manier van hun afval af te helpen. Tijdens de campagne vorig jaar focusten we ons vooral op onze ophalers, die tijdens hun job vaak te maken krijgen met agressie in het verkeer. Maar ook op het recyclagepark verloopt niet altijd alles even respectvol.

Uit een enquête bij recyclageparkwachters in Vlaanderen blijkt dat 9 op 10 parkwachters het afgelopen jaar geconfronteerd werd met één of andere vorm van verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren. Bij ongeveer de helft van de parkwachters gebeurt dit wekelijks en bij 1 op de 10 zelfs dagelijks. Iets meer dan 20 % van de recyclageparkwachters zegt minstens 1 keer per jaar geconfronteerd te worden met fysieke agressie, zoals duwen of handgemeen. Dat is bij IDM niet anders.

De vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren of het betalen voor afval valt niet bij elke bezoeker in goede aarde, met conflictsituaties tot gevolg. Vaak gaat het om vormen van verbale agressie, maar in enkele gevallen ontaardt het conflict zelfs in fysieke handelingen. 

Zonder afvalmedewerkers geen recyclage

Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalmedewerkers lanceren IDM en Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, dit jaar voor de tweede keer de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Die vindt plaats van 20 tot en met 24 november. Ook bij IDM willen we gedurende deze actieweek het werk van het personeel van recyclageparken en ophalers in een positief daglicht stellen. Week van de afvalophaler

Stickervellen & bedankingskaartjes voor de parkwachters 

Om de actie te ondersteunen worden ook dit jaar door IDM weer stickervellen verspreid. De verdeling gebeurde deze keer via de basisscholen in onze regio en de abonnees van Het Laatste Nieuws. Verder kunnen ook stickervellen aangevraagd worden via communicatie@idm.be of zijn deze te vinden bij de IDM-gemeenten. Bedoeling is dat burgers deze sticker op de afvalcontainer kleven, als dankwoord naar onze ophalers. Vorig jaar bleek deze actie een succes, mensen kleefden niet alleen massaal de sticker, onze ophalers werden ook op verschillende plaatsen getrakteerd op heel wat lekkers.
 
Nieuw dit jaar zijn de bedankingskaartjes voor de parkwachters. Bezoekers vinden deze aan de ingang van het recyclagepark. Voor bezoekers het park verlaten, kunnen ze een boodschap schrijven op het kaartje en deze achterlaten in de speciale brievenbus (een omgebouwde afvalcontainer) bij de uitgang van het recyclagepark. 

Omgaan met conflicten aandachtspunt bij opleiding

Bij IDM besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze medewerkers. Zo worden onze recyclageparkwachters en chauffeur/ophalers opgeleid om  te leren omgaan met conflictsituaties. Verder beschikt IDM ook over een feitenregister. Personeelsleden die het slachtoffer zijn van agressie kunnen dit melden bij de preventiedienst. Bij ernstige gevallen, waarbij de integriteit van ons personeelslid in het gedrang komt, wordt indien nodig politie ingeschakeld. In dergelijke gevallen kan de ‘agressieve bezoeker’ toegang tot het park geweigerd worden in de toekomst.
 
Verder tracht IDM conflictsituaties te voorkomen door de hinder voor bezoekers en burgers zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door bijvoorbeeld ophaalrondes zo te plannen dat deze niet verlopen tijdens spitsmomenten in schoolomgevingen of worden transporten met containers van en naar de recyclageparken zo vaak als mogelijk ingepland buiten de bezoekuren op de recyclageparken. 

‘Afvalophalers for life’: IDM in de bres voor Music for Life tijdens de actieweek 

Ook nog even meegeven dat IDM zich tijdens de Week van de afvalophaler & recyclageparkwachter ook inzet voor het goede doel. Burgers die dat wensen, kunnen gedurende de actieweek de kilometers van één van onze ophalers sponsoren. Dat kan al vanaf 5 euro. De opbrengst wordt tijdens de Warmste Week van Studio Brussel, die dit jaar plaatsvindt in domein Puyenbeke in Wachtebeke, overhandigd aan de vzw To Walk Again van Marc Herremans.
Sponsoren kan via www.idm.be/afvalophalersforlife

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167