afdrukken

Cellenbeton

IDM_watkan.jpg

 • Cellenbeton
  • vb. Ytong

IDM_watniet.jpg

 • Steenpuin
 • Gipsplaten (vb. gyproc)
 • Pleister, gips

recyclage.jpg

 • Cellenbeton is zeer specifiek bouwafval. Hier bestaat momenteel nog geen aparte recyclage voor. Dit afval wordt dan ook gestort.
  • Een stortplaats is een officieel vergund afvalverwijderingsterrein waar afvalstoffen in of op de bodem worden gestort. Er bestaan verschillende soorten stortplaatsen afhankelijk van het soort afval. Elk type is gebonden aan specifieke voorwaarden.

tip

 • Wist u dat cellenbeton een milieuvriendelijk en energiebesparend product is ?
  • Cellenbeton is weliswaar massief, maar bestaat voor meer dan de helft uit minuscule luchtcellen. Voor de productie van cellenbeton is dus minder grondstof per éénheid eindproduct nodig. Deze luchtcellen komen voort uit een reactie van kalk met een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder, dat als recyclageproduct afkomstig is uit de aluminiumindustrie. Door deze luchtcellen is cellenbeton sterk isolerend en heeft het een licht gewicht.
Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167