afdrukken

Inzameling en ruil van silobanden

Je gebruikt(e) oude banden om de plastic folie over het veevoer of over de gras- of maïskuil op zijn plaats te houden?

Dan heb je mogelijk ook overtollige of beschadigde banden. De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en Recytyre (beheersorganisme voor afvalbanden) werkten, in samenwerking met Boerenbond en ABS, een actie uit die je de gelegenheid geeft om je op een betaalbare wijze te ontdoen van overtollige silobanden en/of beschadigde silobanden om te ruilen tegen intacte exemplaren.

Doelgroep

Dit project is bestemd voor landbouwers gevestigd in het Vlaams Gewest. Gestopte landbouwers kregen voorrang om hun overtollige silobanden af te laten voeren, maar sinds 1 november 2013 komen ook actieve landbouwers in aanmerking voor subsidiering van de inzameling en verwerking van hun silobanden. Zij kunnen – indien zij dat wensen – ook beschadigde silobanden omruilen. Deze ruil wordt echter niet gesubsidieerd.

Subsidiëring inzameling

Zie Recytyre: 
http://www.recytyre.be/media/80299/silobanden_2016.pdf

  • Bij de OVAM, Recytyre, Boerenbond, ABS of bij het gemeentebestuur kan je een aanvraagformulier bekomen (je kan het ook downloaden op de website van deze organisaties). Vul het aanvraagformulier in (met duidelijke vermelding van het aantal banden dat je wil laten ophalen) en stuur het aanvraagformulier naar de OVAM.
  • De OVAM onderzoekt of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidiering. Indien dit het geval is, ontvang je een bevestiging, een dossiernummer en een lijst met afvaloperatoren dien kunnen instaan voor de ophaling. Deze bevestiging is tevens een garantie dat een deel van de kosten (zie info hierboven over subsidiering) zal worden gesubsidieerd.
  • Je kiest een afvaloperator en maakt met hem de nodige praktische afspraken.
  • Plaats de zuivere silobanden in stapels van vijf banden en per drie stapels bij elkaar (of overeenkomstig de afspraken met de afvaloperator) op een plaats die goed toegankelijk is voor vrachtwagens.
  • Je laat de silobanden ophalen en ontvangt een ondertekend identificatieformulier.
  • Je ontvangt een factuur van de afvaloperator.
  • Je stuurt zo snel mogelijk een kopie van de factuur, van de bevestiging van de OVAM én van het identificatieformulier naar Recytyre.
  • Recytyre garandeert een terugbetaling tot 2/3 van de factuur (incl. BTW) binnen de 15 dagen na ontvangst van de documenten.
  • Je betaalt de volledige factuur die je van je afvaloperator ontving binnen de vooropgestelde termijn.

Meer info?

Download de brochure van recytyre

OVAM www.ovam.be/silobanden  - Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
Recytyre www.recytyre.be/nl/landbouw  – Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel
Boerenbond www.boerenbond.be
ABS www.absvzw.be

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167