afdrukken

Nieuw bestuur voor IDM - Piet Penneman (Wachtebeke) opnieuw voorzitter

De voorbije 6 jaar heeft IDM heel wat mooie projecten gerealiseerd onder het voorzitterschap van Piet Penneman.  Vandaag staat een (deels) nieuw en ambitieus team klaar om het minstens even goed te doen en verder te bouwen aan een afvalarme toekomst. 


Op de Raad van Bestuur worden alle belangrijke beleidsbeslissingen genomen. IDM-medewerkers bereiden alle dossiers voor en stellen deze op de Raad van Bestuur voor. Alle voorgelegde dossiers kaderen in de visie, missie en strategie van IDM. Dit alles binnen een goedgekeurde meerjarenbegroting en volgens de doelstellingen van de hogere overheid.

Piet Penneman herverkozen als voorzitter, Jerome Van Doorslaer opnieuw ondervoorzitter

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar werden nieuwe posten uitgedeeld binnen de gemeentebesturen, wat er ook voor zorgt dat IDM een nieuw bestuur heeft gekregen. 11 leden zijn nieuw, 5 leden van het oude bestuur werden opnieuw voorgedragen door de gemeente. Piet Penneman en Jerome Van Doorslaer werden herverkozen, respectievelijk als voorzitter en ondervoorzitter.

Piet Penneman: “De voorbije 6 jaar heb ik met IDM mooie projecten kunnen verwezenlijken. Zo waren er o.a. de opstart van de Repair Cafés, de renovatie van de logistieke site van IDM in de Moortelstraat en de uitbouw van het beleid rond openbare netheid met de verdere ontwikkeling van de sluikstortprocedure en de samenwerking met de politiezones en het Propere Pioniers-project. Daarnaast werden ook doorgedreven samenwerkingen gerealiseerd met collega-intercommunales IVAGO, Verko en IVM voor een verzekerde afzet en verwerking van respectievelijk brandbaar afval, GFT en gemengd tuinafval. Ook de volgende 6 jaar staan er weer mooie projecten op stapel, waar we vol enthousiasme tegenaan gaan.”
 
In februari werden de kersverse burgemeesters al een eerste keer uitgenodigd bij IDM om de krijtlijnen van de volgende bestuursperiode uiteen te zetten. In de volgende maanden zullen we ook de nieuwe bestuurders op regelmatige basis onderdompelen in de kennis van onze dagelijkse werking, aan de hand van infomomenten, uiteenzettingen, rondleiding en een kennismaking met onze medewerkers.
 

Bestuur IDM - 2019-2024

Op de foto vindt u de nieuwe leden van de Raad van Bestuur. v.l.n.r. Johan Van Havermaet (Lokeren) – Marc Beuseling (Lokeren) – Tineke Lootens (Zele) – Francis De Donder (Zele) – Piet Penneman (Wachtebeke) – Marina Van Hoorick (Lokeren) – Jerome Van Doorslaer (Lokeren) – Frederic Wiels (Lokeren) – Nina Van der Sypt (Lokeren) – Frederik Van Den Berghe (Lochristi) – Elise Neyt (Lochristi) – Jean-Pierre Raman (Lochristi) – Steven De Vuyst (Zelzate) – Isabel Dellaert (Zelzate) - Verontschuldigd (niet op foto): Filip De Wilde (Zele) en Thierry Walbrecht (Moerbeke)

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167