afdrukken

Ook IDM voorstander van een snelle invoering van een
PMD-zak waarin alle soorten plastics toegelaten zijn. 

PMD wordt momenteel ingezameld in de blauwe zak. Vooral de ‘plastic verpakkingen’ zorgen voor discussie en ongenoegen bij inwoners wanneer blijkt dat weer eens een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort, niettegenstaande het om een plastic verpakking gaat die naar aard en samenstelling niet verschilt van de toegelaten plastic verpakkingen.
 
De 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten daarom voor het invoeren van een eenvoudig uniform systeem en baseren zich daarvoor op de positieve ervaringen met een proefproject dat sinds begin 2016 wordt uitgerold in Aalter, waarin ook harde plastic verpakkingen, verpakkingsfolies, bakjes en potjes worden meegenomen in dezelfde zak. Dit project kan op zeer veel bijval rekenen bij de bevolking.
 
Het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval bepaalt dat de Vlaamse overheid een verplichte algemene inzameling van verpakkingskunststoffen wil invoeren via Fost Plus.
 
Fost Plus stelt in haar voorstel in dat kader de veralgemeende uitrol van P+MD voor in gans België, en dit volgens een ‘roadmap’ die een gefaseerde uitrol moet toelaten over de drie Gewesten.
 
Alle Oost-Vlaamse intercommunales scharen zich achter dit scenario, en vragen een gelijktijdige invoering van het P+MD scenario in hun werkingsgebied, en dit zo snel als mogelijk. Dit moet toelaten om de burger eenduidig en gelijktijdig te informeren over de nieuwe inzamelmethodiek.
 
Er is het algemeen besef dat deze invoering heel wat met zich meebrengt en de nodige tijd vergt, zodat een snelle beslissing over het moment van implementatie zich nu echt wel opdringt.
 
De Oost-Vlaamse afvalintercommunales zijn: IBOGEM (Beveren en omliggende gemeenten) IDM (Durme-Moervaart), ILvA (Land van Aalst), IVAGO (Gent-Destelbergen), IVLA (Vlaamse Ardennen), IVM (Meetjesland-Schelde-Leiestreek), MIWA (regio Sint-Niklaas Midden Waasland) en Verko (regio Dendermonde-Wetteren). Zij verzekeren het afvalbeleid en –beheer in alle Oost-Vlaamse gemeenten op Kruishoutem na.

Proef PMD - 2In verschillende gemeenten zijn al proefprojecten aan de gang waarbij geëxperimenteerd wordt met de paarse en roze zak, waarin verschillende soorten plastics zijn toegelaten.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167