afdrukken

Tarieven DIFTAR

LochristiAlgemene milieubelasting : 55 EUR


De belasting wordt verminderd met:

- 30 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen waarvan minstens één persoon op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

- 30 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen met minstens drie inwonende kinderen jonger dan 21 jaar op 1 januari van het aanslagjaar;

- 10 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar uitsluitend uit 65-plussers bestaan;

- 30 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen waarvan minstens één persoon op 1 januari van het aanslagjaar chronisch incontinentiepatiënt of nierpatiënt met buikvliesspoelingsbehandeling thuis is, mits het voorleggen van een medisch attest voor een door het college van burgemeester en schepenen jaarlijks te bepalen datum;

- 30 euro per jaar per gezin voor de belastingplichtige gezinnen waarvan minstens één persoon op 1 januari van het aanslagjaar onthaalmoeder erkend door Kind en Gezin is.

Bovengenoemde belastingvermindering wordt evenwel beperkt tot 30 euro per jaar per gezin.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167