afdrukken

Tarieven DIFTAR

MoerbekeAlgemene milieubelasting : 55 EUR

Toelagen:

Het vast recht wordt verminderd tot 40 EUR voor de volgende personen die als referentiepersoon op het aanslagbiljet vermeld staan:

• De personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (=RVV-statuut);
• De door Kind en Gezin erkende onthaalmoeders.

De toelage zal automatisch worden toegekend via ophaling van de gegevens uit de Kruispuntbank.

De belastingplichtigen die niet automatisch de teruggave bekomen, dienen hiertoe een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur ten laatste 30 september van het aanslagjaar, samen met een attest dat aantoont dat de belastingplichtige tot één van de bedoelde categorieën behoort.

Het attest moet betrekking hebben op een periode tussen 1 januari en 30 september van het aanslagjaar.

Voor de belastingplichtigen waarbij de toelage niet automatisch werd verrekend dient eerst het volledig bedrag betaald te worden en zal nadien de toelage uitbetaald worden en dit vóór 31 december van het betreffende jaar.


Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167