afdrukken

Tarieven DIFTAR

WachtebekeAlgemene milieubelasting : 55 EUR

Toelagen:

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt jaarlijks een subsidie verleend aan :
a) personen die lijden aan chronische (permanente) incontinentie en stomapatiënten;
b) de volgende categorieën personen :
1. de vroegere WIGW-categorieën (weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en (volle) wezen;
2. gerechtigden op leefloon en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat;
3. gerechtigden op inkomensgarantie voor ouderen of het recht op rentebijslag behouden;
4. onthaalouders

De toelage bedraagt:
- 15 euro voor WIGW-categoriëen
- 15 euro voor gerechtigden op inkomensgarantie voor ouderen of het recht op rentebijslag
- 15 euro voor incontinentiepatiënten en stomapatiënten.
- 15 euro voor gerechtigden op leefloon
- 15 euro voor onthaalouders

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167